Säker Vatten installation

​​​​​​​En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på ett auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren. 
Branschreglerna infördes i september 2005 och är framtagna av VVS-branschen i samråd med leverantörer och försäkringsbolag. Arbetet har fått finansiellt stöd av SBUF, Sveriges Byggutvecklingsfond.

Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer. 

Branschreglerna ägs och förvaltas av Säker Vatten AB.

Intyg på installationen Branschreglerna ställer krav på installationen och de företag och personer som utför dem samt ger beställaren en ökad trygghet i form av särskilt kontrollintyg för installationen. Branschreglerna kan delas in i följande delar:
  • Beskrivning av auktorisationen
  • Utförande till skydd mot vattenskador
  • Utförande till skydd mot personskador
  • Kontroll
  • VVS Produkter
  • Begreppsförklaring
​​​​​​​Läs mer om auktorisationen och vad den innebär på www.sakervatten.se.

Kontaktuppgifter

Silverhöjden 103
772 94 Grängesberg​​

Besöksadress kontor
Silverhöjden 103
772 94 Grängesberg

Kontaktpersoner

Mattias Hellander
070 253 49 14 
mattias.hellander@biosystembergslagen.se 

Johan Jansson 
070 521 49 14
johan.jansson@biosystembergslagen.se
​​​​​​​
Linda Larsson, Administration
070-539 49 14
linda@biosystembergslagen.se

Vardagar 08.00-14.00